.: اخبار VGP:. | وزارت کشاورزی ایالات متحده پیش بینی می کند ویتنام همچنان در رتبه دوم صادرات برنج قرار داشته باشد