.: اخبار VGP:. | واکسیناسیون علیه COVID-19 برای هتل ها ، رستوران ها ، جهانگردی ، … تخفیف دریافت می کند.