.: اخبار VGP:. | نوع دلتا 83 درصد از کل موارد توالی را در ایالات متحده تشکیل می دهد