.: اخبار VGP:. | روسیه: فقط در طی چند روز تعداد بیماران مبتلا به COVID-19 در پایتخت سه برابر شده است