.: اخبار VGP:. | روسیه: رژه نظامی به احترام پیروزی در جنگ بزرگ میهنی