.: اخبار VGP:. | بیش از 50 کشور به نرم افزار مدیریت واکسیناسیون در هند علاقه مند هستند