.: اخبار VGP:. | ایالات متحده رکورد جدیدی در تعداد عفونت های جدید با COVID-19 ثبت کرده است