.: اخبار VGP:. | ایالات متحده در پی حمله به خط لوله نجات وضعیت اضطراری اعلام کرد