.: اخبار VGP:. | ایالات متحده بیش از 3 میلیارد دلار برای تولید داروهایی برای درمان COVID-19 هزینه می كند