.: اخبار VGP:. | انتخابات 2020 ایالات متحده: جو بایدن از 270 رأی انتخاباتی پیشی گرفت