.: اخبار VGP:. | اتحادیه اروپا در تلاش است تا محدودیت های سفر را کاهش دهد