آیا المپیک از این طریق امکان پذیر است … اضطراری طولانی مدت برای تاج ژاپن 19