“آزار و اذیت جنسی کیم جونگ اون” تکفیر شد … حزب عدالت درباره معرفی مجدد انتخابات در ماه آوریل بحث نمی کند