آتش سوزی در خانه های چند خانواده در سئول یکی پس از دیگری … دو فرد مسن کشته شدند